Δεν μπορώ να βρω την διεύθυνσή μου

Δίπλα στο κουτάκι με την διεύθυνση φαίνεται ένας σταυρός. Όταν κάνεις κλικ πάνω του, τότε η σελίδα βρίσκει αυτόματα την διεύθυνσή σου.

Δεν θα μοιραστούμε ούτε θα κοινοποιήσουμε την ακριβή διεύθυνση σου σε κανέναν. Αν εξακολουθείς να μην  θέλεις να συμπληρώσεις την ακριβή διεύθυνση, βάλε μόνο την οδό χωρίς να συμπληρώσεις τον αριθμό.