Πώς γίνεται να φαίνεται η αγγελία μου στην πρώτη σελίδα;

Αυτή τη στιγμή δεν προσφέρουμε υπηρεσίες προώθησης ή τοποθέτησης αγγελιών στις πρώτες σελίδες. Το ανέβασμα των αγγελιών είναι δωρεάν.

Στη πρώτη σελίδα φαίνονται οι αγγελίες με βάση την ημερομηνία ανάρτησης και την «εμπορικότητα» του αντικειμένου στην πλατφόρμα.